Bestuur Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen

Foto van het voltallig bestuur

Achteraan van links naar rechts:

Prof. Dr. Marijke Miatton, Dr. Katja Batens, Prof. Dr. Miet De Letter & Prof. Dr. Eric Kerckhofs

Vooraan van links naar rechts: 

Dhr. Eddy De Burck, Mevr. Winny De Paepe, Prof. Dr. Alice Nieuwboer

 

Het bestuur van Parkinsonzorgwijzer: 

Voorzitter: Prof. Dr. Miet De Letter

Ondervoorzitter: Prof. Dr. Eric Kerckhofs

Secretaris: Dhr. Eddy De Burck

Penningmeester & opleidingsverantwoordelijke (neuro)psychologie: Prof. Dr. Marijke Miatton

Opleidingsverantwoordelijke kinesitherapie en ergotherapie: Prof. Dr. Alice Nieuwboer

Opleidingsverantwoordelijke Verpleegkunde: Mevr. Winny De Paepe

Opleidingsverantwoordelijke Logopedie en webmaster: Dr. Katja Batens

 

 

© 2015 alle rechten voorbehouden
Privacy & cookie disclaimer
Webdesign thinline.be