Opleiding interdisciplinair postgraduaat neurorevalidatie

Registreer voor deze cursus

Wanneer

De gloednieuwe tweejarige postgraduaatopleiding start in september 2021!

Waar

We zetten in op een comfortabele combinatie van werken en studeren. Dit wil zeggen dat de opleiding zowel gebruik maakt van lessen on campus in het UZ Gent als online afstandsonderwijs.

Kostprijs inschrijving

Alle informatie met betrekking tot de inschrijvingsmodaliteiten kan u raadplegen op https://www.ipnr.be

Omschrijving

De Interdisciplinaire Postgraduaatopleiding NeuroRevalidatie (IPNR) speelt in op de vraag van zorgprofessionals naar actuele kennis en vaardigheden in de revalidatie van personen met complexe, neurologische aandoeningen en naar het integreren van hun aanpak in een interdisciplinaire context, conform de huidige visie van de Vlaamse overheid en de revalidatiesector.​

De Interdisciplinaire Postgraduaatopleiding NeuroRevalidatie (IPNR) bestaat uit 4 modules, gespreid over 2 academiejaren.

Module 1: Niet-aangeboren hersenletsels

Module 2: De ziekte van Parkinson en verwante aandoeningen zoals dystonie

Module 3: Cognitief-degeneratieve aandoeningen

Module 4: Multiple Sclerose, neuromusculaire aandoeningen and Cerebral Palsy op volwassen leeftijd

De Parkinsonopleiding, sinds 2011 georganiseerd vanuit Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen, wordt vanaf september 2021 binnen de UGent op een meer brede en diepgaande wijze geconcipieerd. Cursisten die reeds de Parkinsonopleiding gevolgd hebben, kunnen voor een aantal inhouden een vrijstelling krijgen.

De opleiding streeft in haar samenstelling van disciplines naar een afspiegeling van het werkveld, zowel interdisciplinair als intercultureel, met zowel professionele bachelors als masters in de geneeskunde en gezondheidszorg.

© 2015 alle rechten voorbehouden
Privacy & cookie disclaimer
Webdesign thinline.be