Interprofessionele infoavonden

Concept
In het voorjaar van 2018 organiseerden een aantal collega’s (logopedie, kinesitherapie, neuropsychologie) in Oosterzele een infoavond voor een 40-tal personen met de ziekte van Parkinson (zvP) en hun mantelzorgers. Een logopedist, neuropsycholoog en kinesitherapeut lichtten in 20 minuten de doelen, effecten en inhoud (EBM) van hun therapie bij de zvP toe, waarna vragen en bezorgdheden van de aanwezigen op een interactieve manier besproken werden. De presentaties werden gevolgd door een kwetsbare (herkenbaar) getuigenis van een patiënt.
Nadien was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de infostand van de Vlaamse Parkinson Liga en de hulpmiddelencentrale te bezoeken.

De reacties op deze infoavond waren heel positief. Voor patiënten werden vragen of onduidelijkheden opgehelderd en werd de drempel voor het opstarten van bv. logopedie of  neuropsychologie verlaagd. Voor professionelen werkte de avond stimulerend  naar interprofessionele contacten en samenwerking toe.

De nood aan informatie bij personen met de zvP en hun omgeving is al langer bekend en blijkt nog steeds actueel. Deze nood leidde in 2018 tot de publicatie van het boek “het hemd met de onmogelijke knopen” (prof. dr. Miet De Letter, Tom Steeland en prof. dr. Patrick Santens). Ook Parkili vzw. (een vereniging van en voor jong-Parkinsonpatiënten) besloot recent het initiatief van lokale informatieavonden te ondersteunen.

Doelstelling
Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen (PZV) wil het organiseren van informatieavonden over good-practices in de zorg voor personen met de zvP verder continueren en stimuleren omdat dit het interprofessioneel samenwerken en de kwaliteit van de zorg voor personen met de zvP en hun omgeving bevordert.

Kandidaten gezocht
Met de steun van Parkili streeft PZV in 2019 naar de organisatie van 4 regionale multidisciplinaire info-avonden. PZV zoekt hiervoor gemotiveerde alumni cursisten die een info-avond voor personen met de zvP en hun partner of mantelzorger lokaal willen organiseren.

Vereisten
- de kandidaten dienen bijgevoegd invulformulier tijdig (voor 15 mei 2019) in
- de kandidaten zorgen voor de logistieke organisatie van de infoavond : zaal, sprekers (ook patiënt), promotie, evt. sponsors, … in communicatie met PZV.
- de sprekers hebben de opleiding bij PZV gevolgd (of worden erkend door PZV).

Ondersteuning
PZV stelt volgende ondersteuning ter beschikking :
- contacten met mogelijke sprekers
- contacten met personen met de zvP die een getuigenis willen geven
- een vergoeding van 75,00€ voor 4 sprekers (3 zorgverleners, 1 patiënt)
- een bijdrage in de kosten van de zaal (tot €100,00)
- indien gewenst, stelt PZV bestaande presentaties ter beschikking
- een vertegenwoordiging vanuit PZV op de avond zelf

Concreet
Bent u geïnteresseerd in het organiseren van een lokale info-avond? Neem  dan contact op via parkinsonzorgwijzer@outlook.com. U kan zich kandidaat stellen t.e.m. 15/05/19 


Dit bericht is verschenen op dinsdag 2 april 2019. Toon alle nieuwsberichten

© 2015 alle rechten voorbehouden
Privacy & cookie disclaimer
Webdesign thinline.be